Sunday, 11 February 2018

《道教經典文化。太上洞玄靈寶福日妙經》《太上洞玄靈寶福日妙經》
Tai Shang Dong Xuan Ling Bao Fu Ri Miao Jing
Ling Bao Tian Zun explains the Taoist Scripture on Taoist Feast Days

爾時。
Er Shi

靈寶天尊言。善男子。善女人。
Ling Bao Tian Zun Yan. Shan Nan Zi. Shan Nv Ren

欲得過去。見在未來。三世之中。
Yu De Guo Qu. Jian Zai Wei lai. San Shi Zhi Zhong

不墮眾難者。至心受持此經。
Bu Zhui Zhong Nan Zhe. Zhi Xin Shou Chi Ci Jing

及諸福日。修善建功。
Ji Zhu Fu Ri. Xiu Shan Jian Gong

建身安樂。命過飛天。
Jian Shen An Le. Ming Guo Fei Tian

靈寶天尊言。正月。三月。
Ling Bao Tian Zun Yan. Zheng Yue. San Yue

五月。七月。九月。
Wu Yue. Qi Yue. Jiu Yue

十一月。此長齋月。
Shi Yi Yue. Ci Chang Zhai Yue

能畢是月修齋者。
Neng Bi Shi Yue Xiu Zhai Zhe

建身仙度。舉家康泰。七祖無為。
Jian Shen Xiu Du. Ju Jia Kang Tai. Qi Zu Wu Wei

靈寶天尊言。
Ling Bao Tian Zun Yan

正月七日。天曹遷賞會。
Zheng Yue Qi Ri. Tian Cao Qian Shang Hui

七月七日。地府度生會。
Qi Yue Qi Ri. Di Fu Du Sheng Hui

十月五日。水府建生會。
Shi Yue Wu Ri. Shui Wu Jian Sheng Hui

是三會吉日。
Shi San Hui Ji Ri

能於此日長齋者。
Neng Yu Ci Ri Chang Zhai Zhe

萬劫家門不遭瘟氣。
Wan Jie Jia Men Bu Zhao Wen Qi

靈寶天尊言。正月十五日。
Ling Bao Tian Zun Yan. Zheng Yue Shi Wu Ri

七月十五日。十月十五日。
Qi Yue Shi Wu Ri. Shi Yue Shi Wu Ri

是三元齋日。
Shi San Yuan Zhai Ri

能於此日長齋者。
Neng Yu Ci Ri Chang Zhai Zhe

延壽益算。不見眾苦。
Yan Shou Yi Suan. Bu Jian Zhong Ku

靈寶天尊言。正月一日。天臘。
Ling Bao Tian Zun Yan. Zheng Yue Yi Ri. Tian La

五月五日。地臘。
Wu Yue Wu Ri. Di La

七月七日。道德臘。
Qi Yue Qi Ri. Dao De La

十月一日。民歲臘。
Shi Yue Yi Ri. Min Sui La

十二月遇臘。王侯臘。
Shi Er Yue Yu La. Wang Hou La

每月一日。十五日。
Mei You Yi Ri. Shi Wu Ri

甲子。本命。
Jia Zi. Ben Ming

庚申日。
Geng Shen Ri

有人能於此日長齋。
You Ri Neng Yu Ci Ri Chang Zhai

誦詠經文。無願不會。
Song Yong Jing Wen. Wu Yuan Bu Hui

靈寶天尊言。每月一日。八日。
Ling Bao Tian Zun Yan. Mei Yue Yi Ri. Ba Ri

十四日。十五日。
Shi Si Ri. Shi Wu Ri

十八日。二十三日。
Shi Ba Ri. Er Shi San Ri

二十四日。二十八日。
Er Shi Si Ri. Er Shi Ba Ri

二十九日。三十日。
Er Shi Jiu Ri. San Shi Ri

是十直之日。長齋者。
Shi Shi Zhi Zhi Ri. Chang Zhai Zhe

生死受福。萬劫安樂。
Sheng Si Shou Fu. Wan Jie An Le

靈寶天尊言。立春。春分。
Ling Bao Tian Zun Yan. Li Chun. Chun Fen

立夏。夏至。立秋。
Li Xia. Xia Zhi. Li Qiu

秋分。立冬。冬至。
Qiu Fen. Li Dong. Dong Zhi

是八節齋日。行道持戒。
Shi Ba Jie Zhai Ri. Xing Dao Chi Jie

長齋誦經。居門欣慶。
Chang Zhai Song Jing. Ju Men Xin Qing

七祖歡樂。
Qi Zu Huan Le

靈寶天尊言。能於福日長齋。
Ling Bao Tian Zun Yan. Neng Yu Fu Ri Chang Zhai

萬劫無殃。見世安樂。
Wan Jie Wu Yang. Jian Shi An Le

若復有人。
Ruo Fu You Ren

自能書寫此經十卷。
Zi Neng Shu Xie Ci Jing Shi Juan

除罪萬劫。百卷。
Chu Zhui Wan Jie. Bai Juan

魔王護念。千卷飛行。
Mo Wang Hu Nian. Qian Juan Fei Xing

眾邪魍魎。
Zhong Xie Wang Liang

五部瘟疫不過門戶。
Wu Bu Wen Yi Bu Guo Men Hu

當境善神。常來利益。
Dang Jing Shan Shen. Chang Lai Li Yi

前劫今劫。罪皆除滅。
Qian Jie Jin Jie. Zhui Jie Chu Mie

能為善人書寫受持者。
Neng Wei Shan Ren Shu Xie Shou Chi Zhe

福報無窮。若復有人。
Fu Bao Wu Qiong. Ruo Fu You Ren

臨難鬥爭。虎狼毒蟲怨結。
Lin Nan Dou Zheng. Hu Lang Du Chong Yuan Jie

惡人征戰。
E Ren Zheng Zhan

生產及是風波盜賊。
Sheng Chang Ji Shi Feng Bo Dao Zei

諸所疾病。即欲壽終。
Zhu Suo Bing Ji. Ji Yu Shou Zhong

誦詠是經。上聖飛仙。
Song Yong Shi Jing. Shang Sheng Fei Xian

馳來救度。一時解脫。
Chi Lai Jiu Du. Yi Shi Jie Tuo

無願不會。
Wu Yuan Bu Hui

此經是至極真人受持之本。
Ci Jing Shi Zhi Ji Zhen Ren Shou Chi Zhi Ben

得道之宗。若見斯經。
De Dao Zhi Zong. Ruo Jian Si Jing

受持誦詠。無不仙度。
Shou Chi Song Yong. Wu Bu Xian Du

不見是經。無由得道。
Bu Jian Shi Jing. Wu You De Dao

於是。眾等聞是說已。
Yu Shi. Zhong Deng Wen Shi Shuo Yi

稽首禮謝天尊。信受奉行。
Ji Shou Li Xie Tian Zun. Xin Shou Feng Xing

《太上洞玄靈寶福日妙經》終
Tai Shang Dong Xuan Ling Bao Fu Ri Miao Jing Zhong
Ling Bao Tian Zun explains the Taoist Scripture on Taoist Feast Days End


This is a Taoist Scripture that being explained by Ling Bao Tian Zun (靈寶天尊) to the other Deities during one of the gatherings on the various Taoist Feast Dates & Days.During the explanation, Ling Bao Tian Zun advised the Deities that, on the various Feast Dates & Days, one self (Mortal) must try to practice self disciplines such as staying Calm, Peace, Alert, etc – in Chinese known as Chi Zhai (持齋).Chi Zhai (持齋), a lot of folks or Taoists tend to mistaken it as just go on vegetarian diet, which this is not true. A good cultivated person wont need to go on vegetarian diet to gain enlightenment, but by practicing self discipline to attain another higher level. The meaning of Chi Zhai is to practice self discipline – by clearing one self mind, maintaining the uprightness on one selfs physical body, etc. By doing so, it will be more effective & enhanced than just taking vegetables for the Day.By doing so, it will be enhanced and add on the after effect on the chanting of Scriptures and performing of Rituals/Ceremonies on these Dates & Days.For those who practice chanting, performing of Rituals/Ceremonies or doing copy-writing of any Scriptures on these Dates & Days, their luck will be blessed, passed & future debts & sins will be cleared and all negative forces that cling to one self will be removed.By consistently & sincerely doing so, one self will be able to gain enlightenment and will be summoned back to the Heavenly Realm.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.